Pensioenen

Berg je al jaren alle pensioenoverzichten op in een ordner maar heb je geen idee wat voor pensioenregeling je nu eigenlijk hebt? Dan ben je niet de enige! 85% van de werknemers weet niet wat hij/zij aan pensioen heeft opgebouwd en snapt niets van de gebruikte begrippen. 35% weet niet eens wat een partnerpensioen is en de meeste mensen schatten dit veel te hoog in. Maan Financieel Advies kan in heldere bewoordingen uitleggen waar het allemaal om draait en hoe je er zelf voor staat.

Pensioengat

Het feit dat je werkgever een pensioenregeling kent, wil overigens niet zeggen dat je pensioenopbouw voldoende is. Sterker nog… maar liefst vier op de vijf Nederlanders heeft te maken met een pensioengat. Hiervoor zijn talloze oorzaken aan te wijzen, zoals:

  • wisselen van baan
  • echtscheiding
  • salarisstijging die niet met terugwerkende kracht meetelt voor je pensioenopbouw
  • huidige of vorige pensioenregeling is niet optimaal
  • je mist pensioenopbouw over een aantal jaren
  • je hebt een aantal jaren in deeltijd gewerkt
  • tegenvallende beleggingsresultaten
  • bonus, auto van de zaak of andere inkomensbestanddelen tellen niet mee voor het pensioen
  • geen of onvoldoende indexering van het opgebouwde pensioen
  • onvolledige AOW-uitkering door tijdelijk verblijf in buitenland

De 70%-mythe

Stel dat je toch 70% van je (laatste) salaris aan pensioen opbouwt, is dit dan voldoende? Deze klassieke norm houdt rekening met de lagere belastingdruk voor 65-plussers en gaat ervan uit dat je op je 65ste de hypotheek hebt afgelost, dat de kinderen financieel zelfstandig zijn en dat je minder uitgaven hebt. De trend is echter anders: we financieren ons huis zoveel mogelijk aflossingsvrij, krijgen op latere leeftijd kinderen en gaan juist als we tijd over hebben (maar nog wel gezond zijn) op wereldreis of een dure hobby beoefenen.

Nabestaanden

In onze praktijk merken wij dat veel mensen er ten onrechte op rekenen dat het nabestaandenpensioen voldoende is. Gelukkig is dit in veel gevallen relatief goedkoop op te lossen.

Advies

Wil je weten hoe je je pensioen zelf kunt aanvullen? Wat is de rol van banksparen daarbij? Maak je je zorgen over de berichten over dekkingsgraden van pensioenfondsen of verhoging van de AOW-leeftijd? Ben je in onderhandeling met een nieuwe werkgever en wil je de aangeboden pensioenregeling vergelijken met wat je daarvoor had? Wat is er voor je nabestaanden geregeld en is dit voldoende? Wat betekent de ‘factor A’ op mijn overzichten? Overweeg je waardeoverdracht en wens je hier advies over?
Ook voor deze vragen kun je terecht bij Maan Financieel Advies.