Ik ga...

In de loop van je leven krijg je steeds met nieuwe situaties en gebeurtenissen te maken waarbij goed advies nodig is.

Klik op onderstaande omschrijvingen voor nuttige tips.

… een huis kopen

 • Voordat je op de huizenmarkt gaat rondkijken, is het handig een idee te hebben welk bedrag je kunt lenen en tot welke maandlasten dit leidt. Maan Financieel Advies is helemaal thuis in het begeleiden van starters en doorstromers.
 • Als je een huis hebt gevonden en tot overeenstemming bent gekomen over de prijs, wordt een voorlopig koopcontract opgesteld. Hierin zul je een of meer ontbindende voorwaarden willen opnemen, bijvoorbeeld het verkrijgen van een passende financiering. Maan Financieel Advies kan je hierbij uitstekend van dienst zijn. Neem tijdig contact met ons op zodat je binnen de ontbindingstermijn blijft en voldoende tijd hebt om eventueel een bankgarantie te regelen! Wij vertellen je precies welke stukken je moet verzamelen in verband met de hypotheek.
 • De bank waarbij je de hypotheek afsluit, zal eisen dat je de woning goed verzekert tegen brand- en stormschade en dergelijke. Regel daarom vóór de eigendomsoverdracht een passende opstalverzekering.
 • Je inboedelverzekeraar moet op de hoogte worden gebracht van het nieuwe risico-adres. Gedurende een overgangsperiode kun je je spullen op twee risico-adressen verzekeren.
 • Pas je rechtsbijstandsverzekering aan indien hierin nog geen dekking voor ‘eigenwoningbezit’ is meeverzekerd.

… een eigen zaak beginnen

 • Wij raden je aan je zo vroeg mogelijk te laten voorlichten over alle risico's en verzekeringen - al dan niet verplicht - waarmee je te maken krijgt. Voor starters geldt bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vaak een aantrekkelijke premiekorting! Maan Financieel Advies is specialist op dit gebied.
 • Bezoek de Kamer van Koophandel in een vroeg stadium voor advies over rechtsvorm, bedrijfsnaam, aanmelding bij de belastingdienst en dergelijke.
 • Ga je vanuit huis werken? Informeer dan bij je inboedelverzekeraar of de zakelijke inventaris kan worden meeverzekerd.
 • Word lid van een ondernemersnetwerk. Hierbij kom je niet alleen in contact met potentiële klanten, maar kun je ervaringen uitwisselen en nuttige tips krijgen.
 • Indien je inkomen sterk fluctueert, kun je dit over drie opeenvolgende kalenderjaren laten middelen.
 • Besef dat je nog inkomstenbelasting moet betalen over de ontvangen bedragen en reserveer hiervoor! Zet ook de ontvangen BTW apart.

… solliciteren of van werkgever veranderen

 • Vergeet bij de salarisonderhandelingen niet te kijken naar de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen, reiskostenvergoeding, WGA-gatverzekering, (korting op) zorg- of ongevallenverzekering en dergelijke. Maan Financieel Advies kan helpen bij het beoordelen van deze ‘employee benefits’ en ze vergelijken met het pakket van je huidige werkgever.

… meedoen aan een pensioenregeling

 • Je werkgever heeft besloten jou en je collega’s een pensioen toe te zeggen. Hierover ontvang je waarschijnlijk schriftelijke informatie. Laat deze door Maan Financieel Advies checken, zodat je meer inzicht krijgt in de onderdelen van de regeling, de kosten en de hoogte van de uitkeringen.
 • Binnen een half jaar nadat je aan de nieuwe regeling bent gaan deelnemen, heb je het recht de waardes van vorige pensioenen over te dragen. Laat het aan de nieuwe pensioenuitvoerder weten indien je dit overweegt. In dat geval ontvang je binnen enkele maanden een schriftelijke offerte en pas dan beslis je definitief of je er gebruik van maakt. Of dat verstandig is, hangt af van veel factoren, zoals: de hoogte van het bedrag, je carrièreverwachting, de mate van indexering, wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen, garantie of beleggen.
 • Kijk eens op www.pensioenkijker.nl, hierop is veel relevante informatie te vinden.

… meer verdienen

 • Indien je een pensioenregeling hebt, zal de pensioenopbouw worden aangepast aan het nieuwe salaris. Bouw je (daarnaast) een oudedagsvoorziening op door middel van een lijfrente, dan kan Maan Financieel Advies berekenen hoeveel inleg je voortaan mag aftrekken.
 • Kom je boven de sociale verzekeringsgrens uit (2011: € 49.297), zorg dan voor een aanvullende arbeidsongeschiktheidsdekking voor het deel van je inkomen dat boven dit bedrag uitkomt.
 • Laat berekenen of het zinvol is je inkomen over drie opeenvolgende kalenderjaren te middelen.

… in een lease-auto rijden (via de werkgever)

 • In veel gevallen krijg je te maken met een bijtelling op je inkomen, waardoor je meer loon- en inkomstenbelasting gaat betalen.
 • Daar staat tegenover dat je geen pensioen opbouwt over de waarde van het privégebruik van de auto, terwijl de fiscus dit wel als inkomen ziet… je hebt dus een pensioengat! Immers, als je stopt met werken, vervalt het gebruik van de auto.

… samenwonen

 • Meld dit bij je pensioenfonds of -verzekeraar. Vaak wordt de partner waarmee men samenwoont als begunstigde bij overlijden aangemerkt. Meestal worden aanvullende eisen gesteld, zoals het hebben van een samenlevingscontract en inschrijving op hetzelfde adres bij de burgerlijke stand.
 • Check de begunstiging van alle levensverzekeringen: wie ontvangt de uitkering bij overlijden? Degene met wie je samenwoont is namelijk niet automatisch je erfgenaam. Om te voorkomen dat deze persoon na je overlijden in de financiële problemen komt, is het handig je verzekeringspakket door één van onze adviseurs te laten checken. Maak een afspraak met een notaris om je te laten voorlichten over een testament.
 • Laat Maan Financieel Advies voor jullie in kaart brengen of je partner voldoende middelen heeft als je onverhoopt komt te overlijden. Hiervoor zijn vele oplossingen mogelijk.
 • Bekijk wie van jullie collectiviteitskorting op de zorgverzekering krijgt en ga na of de ander daar gebruik van kan maken.
 • Waarschijnlijk hebben jullie allebei al een inboedelverzekering. Doordat jullie gaan samenwonen, kun en mag je deze opzeggen. Een mooi moment om voor de gezamenlijke inboedel op zoek te gaan naar een aantrekkelijke en passende verzekering. Ook de aansprakelijkheidsverzekering etc. dienen te worden aangepast: beide personen kunnen nu op één polis worden verzekerd.
 • Vanaf 2011 zijn samenwoners niet automatisch fiscale partners. Alleen indien zij een notariële samenlevingsovereenkomst hebben, samen een woning bezitten, samen een kind hebben of elkaar als nabestaande binnen de pensioenregeling hebben aangemeld, zijn zij automatisch fiscale partners. Er is geen jaarlijkse keuzemogelijkheid meer (zoals t/m 2010).

… trouwen

 • Meld dit bij je pensioenfonds of pensioenverzekeraar. De echtgenoot wordt namelijk als begunstigde bij overlijden aangemerkt.
 • Overweeg vooraf of huwelijkse voorwaarden handig kunnen zijn, bijvoorbeeld indien een van beiden ondernemer is of ooit wil worden, bij aanwezigheid van vermogen of kinderen uit eerdere relaties. Een notaris is de aangewezen persoon voor advies op dit punt.
 • Laat Maan Financieel Advies voor jullie in kaart brengen of je partner voldoende middelen heeft als je onverhoopt komt te overlijden. Hiervoor zijn vele oplossingen mogelijk.
 • Geef het voorgenomen huwelijk aan bij de afdeling personeelszaken van je werkgever, in verband met een of meer dagen verlof (voor ondertrouw en huwelijk). Ook kan het van belang zijn voor het krijgen van verlof voor huwelijken of overlijden in de schoonfamilie. Mogelijk kan je echtgenoot meeprofiteren van bepaalde personeelsvoorwaarden.
 • Bekijk wie van jullie collectiviteitskorting op de zorgverzekering krijgt en ga na of de ander daar gebruik van kan maken.
 • Plan je een kostbare bruiloft, overweeg dan een huwelijksdagverzekering.
 • Indien jullie niet eerder samenwoonden, zullen waarschijnlijk de inboedel- en de aansprakelijkheidsverzekering(en) moeten worden aangepast.
 • Jullie worden automatisch fiscaal partner. Meer informatie over de gevolgen hiervan kunnen jullie verkrijgen bij de belastingdienst.

… ontslagen worden

 • Zoek in zo’n situatie altijd deskundige hulp, bijvoorbeeld via de rechtsbijstandverzekeraar, de vakbond of een advocaat. Teken niets zonder dat je goed bent voorgelicht over de gevolgen.
 • Indien je buiten jouw schuld wordt ontslagen, heb je in principe recht op een ‘gouden handdruk’ of ontslagvergoeding. De hoogte hiervan wordt door de kantonrechter vastgesteld en is afhankelijk van diverse factoren. Ook kan zonder tussenkomst van een rechter over de hoogte van een vergoeding worden onderhandeld. Indien je de vergoeding laat uitbetalen, ben je hierover inkomstenbelasting verschuldigd, die kan oplopen tot 52%. Je kunt ook een stamrecht-BV oprichten om deze belastingheffing uit te stellen. Een andere optie is het bruto bedrag te laten overmaken naar een verzekeraar of bank, waarbij het geld in een stamrechtverzekering of -rekening wordt gestort. Je kunt dan het geld laten vrijkomen in de periode die jou het beste schikt. Omdat je de inkomsten op die manier spreidt, is de kans groot dat je minder inkomstenbelasting betaalt. Maan Financieel Advies kan een zeer scherpe offerte verzorgen.
 • Kosten bij ontslag, bijvoorbeeld voor juridische bijstand, zijn sinds 2001 niet meer aftrekbaar als beroepskosten. Probeer met de (ex-)werkgever af te spreken dat hij deze kosten aan jou vergoedt (dit mag wel fiscaal onbelast!), eventueel in ruil voor een lagere ontslagvergoeding.
 • Kies je voor (gedeeltelijke) uitbetaling, laat dan berekenen of middeling van je inkomen over drie opeenvolgende kalenderjaren interessant is.

… een kind krijgen

 • De komst van een baby gaat vaak gepaard met de aanschaf van een hoop spullen, bijvoorbeeld voor de babykamer. Check daarom of de inboedelverzekering nog voldoende dekking geeft.
 • Sta eens stil bij wat er gebeurt als jij of je partner komt te overlijden. Regel e.e.a. tijdig zodat de nabestaanden niet onverzorgd achterblijven.
 • Meld je kindje na de geboorte aan bij je zorgverzekeraar en je pensioenfonds.
 • Check of de begunstiging op de levensverzekeringen nog overeenkomt met je wensen.
 • Indien je een uitvaartverzekering hebt, bestaat vaak recht op een vergoeding van de uitvaartkosten indien een kind kort na de geboorte overlijdt. Voor de periode daarna moet de pasgeborene echter op de polis worden bijgeschreven.

… verhuizen

 • Geef de adreswijziging door aan alle verzekeraars waar je een polis hebt lopen. Idem voor alle banken waar je een (spaar)rekening hebt.
 • De premie voor de inboedelverzekering zal kunnen veranderen, afhankelijk van bijvoorbeeld de postcode en de bouwaard van uw nieuwe woning. Verhuis je naar een huurwoning waarin je zelf verbeteringen gaat aanbrengen, dan kun je dit ‘huurdersbelang’ meeverzekeren. Hetzelfde geldt voor ‘eigenarenbelang’ bij een appartement.
 • Ga je een woning kopen, dan zul je een opstalverzekering moeten afsluiten (of de lopende opstalverzekering aan moeten passen, met eventueel tijdelijk twee woningen op de polis).

… (tijdelijk) naar het buitenland

 • Over de jaren die je in het buitenland verblijft, bouw je geen AOW-rechten op. Je kunt deze vrijwillig bijverzekeren, maar laat eerst een berekening maken van de kosten. Waarschijnlijk is een lijfrente-oplossing goedkoper!
 • Controleer goed of je zorgverzekering tijdens een langdurig verblijf in het buitenland dekking geeft. Er bestaan speciale expatriate-verzekeringen voor deze situatie, waarover Maan Financieel Advies je graag informeert.
 • Bij veel andere schadeverzekeringen zal de dekking vervallen bij langdurig verblijf in het buitenland, denk aan verzekeringen voor aansprakelijkheid, rechtsbijstand, inboedel. Gelukkig is dit wel via speciale expatriate-polissen te verzekeren.
 • Val je in het buitenland onder de WIA of een soortgelijke voorziening bij arbeidsongeschiktheid? Zo nee, dan kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten voor deze periode.
 • Houd je je woning aan zonder dat deze bewoond wordt, meld dit dan bij de opstal- en inboedelverzekeraar. Hiermee voorkom je verval van dekking door gewijzigde omstandigheden.

… eerder stoppen met werken

 • Wil je reeds voor je pensioendatum stoppen met werken, dan heeft dit verschillende financiële gevolgen. Tot aan de pensioendatum heb je geen inkomen en je pensioenuitkering zal lager zijn. Beide problemen zijn op te lossen via een lijfrente. Hoe eerder je deze afsluit, hoe meer kapitaal je kunt opbouwen voor een uitkering als aanvulling. De premie voor overbruggingslijfrentes is helaas niet langer fiscaal aftrekbaar. Je kunt wel op andere manieren geld opzij zetten (box 3).
 • Indien je niet onder een pensioenregeling valt (je bent zelfstandig ondernemer of er is niets geregeld door je werkgever of in jouw bedrijfstak) dan is een flink eigen vermogen of een goede lijfrente onmisbaar voor het eerder stoppen met werken. De adviseurs van Maan Financieel Advies kunnen hier alles over vertellen.

… met pensioen

 • In een aantal gevallen kun je gaan ‘shoppen’ met je opgebouwde pensioenvermogen. Wellicht biedt een andere verzekeraar dan waar het pensioen is opgebouwd een hogere uitkering!
 • Mogelijk heb je in het verleden lijfrentes afgesloten waarvoor je koopsommen of premie hebt betaald. Met deze polissen/rekeningen is een kapitaal opgebouwd waarmee je nu een lijfrente-uitkering kunt aankopen. Deze uitkering kan doorlopen zolang je in leven bent, of stoppen op een vooraf bepaalde einddatum (en eventueel eerder bij overlijden). Door verschillende vormen te combineren kan optimaal worden aangesloten op je wensen. Je hoeft de uitkering niet verplicht te regelen bij de verzekeraar of bank waar het kapitaal is opgebouwd, maar dit kan wel voordelig zijn. Neem contact op met Maan Financieel Advies om alle mogelijkheden door te nemen.
 • Vanaf de eerste dag van de maand waarin je 65 jaar wordt heb je recht op een AOW-uitkering. Heb je drie maanden voor je 65ste verjaardag nog geen aanvraagformulier ontvangen, neem dan contact op met het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank.
 • Je kunt in het jaar voordat je 65 wordt bij de hypotheekbank een verzoek indienen om de hypotheekrente voor maximaal een half jaar vooruit te betalen. Vanaf je 65ste betaal je namelijk minder belasting over de eerste en tweede schijf, dus dit kan voordeel opleveren.

… erven

 • Indien je kostbare goederen erft die in je eigen huis komen te staan of hangen, verdient het aanbeveling de inboedelverzekering aan te passen.
 • Ontvang je een geldbedrag, dan doe je er verstandig aan je te laten adviseren over de diverse mogelijkheden.
 • Accepteer een erfenis niet zomaar indien je niet precies weet of de overledene schulden had.
 • Bevat de erfenis onroerend goed of beleggingen, stel dan de waarde per de overlijdensdatum zo snel mogelijk vast. Overleg met de overige erfgenamen wat hun wensen zijn, om achteraf nare discussies over waardedaling te voorkomen.

… schenken

 • Neem vooraf contact op met een notaris om de (fiscaal) meest voordelige manier te bepalen. Zo kun je gebruik maken van diverse vrijstellingen en tariefsverschillen, waardoor je heffing van successierechten voorkomt of verlaagt.

… met vakantie

 • Zorg voor een goede reisverzekering, houd daarbij rekening met de plaats van bestemming (Europa- of werelddekking) en je activiteiten (gevaarlijke sporten).
 • Check ruim van tevoren (minimaal zes weken voor vertrek) of je vaccinaties nodig hebt voor jouw bestemming. Hiervoor kun je terecht bij je huisarts, GGD of een vaccinatiecentrum. Je kunt ook kijken op www.lcr.nl.
 • Diverse reisverzekeraars en banken bieden de mogelijkheid de nummers van al je betaalpassen en belangrijke papieren te registreren. Maak hier gebruik van, zodat bijvoorbeeld je passen na diefstal kunnen worden geblokkeerd!
 • Bij problemen onderweg is het belangrijk dat je altijd contact opneemt met de alarmcentrale van de reisverzekeraar. Deze kan zaken sneller en goedkoper regelen dan jijzelf. Extra kosten door eigen initiatieven worden meestal niet vergoed.
 • Ook al vergoedt de alarmcentrale een vervangende auto bij pech, je hebt altijd een creditcard nodig bij het autoverhuurbedrijf. Neem deze dus mee!
 • Ga je in het buitenland een auto huren, neem dan (een kopie van) een Nederlandstalig schadeformulier mee. Zo weet je wat je bij welke vraag moet invullen als er onverhoopt schade is.

… op kamers wonen

 • Check goed of je spullen zijn meeverzekerd op de inboedelpolis van je ouders. Indien dit niet het geval is, is het verstandig een speciale studentenverzekering af te sluiten.
 • Controleer ook of je nog gedekt bent op de aansprakelijkheidsverzekering van je ouders. Meestal zal dit het geval zijn zolang je om studieredenen uitwonend bent.
 • Waarschijnlijk val je niet meer onder de reisverzekering van je ouders, tenzij je samen met hen op reis gaat. Sluit daarom zelf een (doorlopende) reisverzekering af.
 • Geef je adreswijziging door aan alle verzekeraars waar je een polis hebt lopen.

Afspraak maken?
Wij bieden expertise, persoonlijke begeleiding en advies op maat in een ontspannen sfeer.  Maak hier een afspraak en kom langs op ons kantoor in de binnenstad van Utrecht